Pardubice 2015

Pardubice, Aviatická pouť 2015
Stojanka 2670sign CLV0837 1770sign CLV9427 1778sign Sonka 2920sign
Spit 3022sign Hurricane 3167sign Spit 3217sign huricane 3264sign
Elektra 2205sign Hind7357 2516sign Buchon 2786sign Jak3 3706sign
B25 2937sign P38 2951sign Corsair 2959sign TwinBeach 2996sign
P38 3330sign Sterman 3955sign EELE 3437sign Treneri 3478sign