Pardubice 2016

Pardubice, Aviatická pouť 2016
Mustang 7155 sign Mustang 7199 s Mustang 7260 sign Mustang 7280 s
Hind 7574 sign Gripen 7674 sign Catalina 7702 sign Avanger 7821 sign
Sonka 7956 sign Me262 8074 sign Me262 8096 sign Gripen 6095 sign
DC3 6112 sign pilot 6114 sign T28 8479 sign RB 8513 sign
RB 8555 sign B25 8637 sign RedBull 8683 sign holky 8871 sign
Holky 8899 sign Catalina 9231 sign Me262 6178 sign Mustang 9122 sign
Mustang 9192 sign Mustang 9260 sign