Cesta do USA 2009
24. června 2009 1:08:57
img00012.jpg
LAX: Korean Air B772 HL7531, ,
(c) 2005-2009 - Jakub Vaněk