Fotky přeletů nad Prahou ze dne 19.3.2006. Vybaveni - Nikon D70 a Tamron 200-500/5-6.3.

back to home

Emirates B777-300 Emirates B777 Royal Brunei Air B767
.
Easy Jet  A319 - přiblížení RWY24 Iberworld A320 (EC-INZ) - přiblížení RWY24 SAS B737 - přiblížení na RWY24
.
Aero-Charter Airlines AN26B (UR-DWD) Ariana Afghan Air A310 (F-GEMO) Vietnam B777
.
Lufthansa B747-400 Thai Air B747-400 (HS-TGO)
.